قوانین و مقررات مجتمع غذایی آیدا

وبسایت سفارش اینترنتی غذا و سامانه باشگاه مشتریان مجتمع غذایی آیدا کرمان

پیش از اقدام به خرید و سفارش غذا، ابتدا به عضویت باشگاه مشتریان آیدا درآمده تا بتوانید از امتیازات ویژه آن استفاده نمایید.